Park maszynowy

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Park maszynowy

Zakłady zajmujące się obróbką kamienia charakteryzują się różnorodnym zestawem maszyn i urządzeń oraz bardzo zróżnicowanym asortymentem produkcji. Obecnie dominuje produkcja kamiennych elementów płytowych z przeznaczeniem na okładziny poziome i pionowe. Następną grupę stanowią elementy kamienne budowlane dekoracyjne i konstrukcyjne, takie jak: cokoły, słupki, obramienia okienne, parapety okienne, tralki, stopnie, krawężniki, płyty chodnikowe, kostka itp. Uzupełnienie stanowią elementy kamienne, jako części składowe pomników i nagrobków. W Zakładzie Kamieniarskim, produkcja pomników i nagrobków stanowi najważniejszą część jego działalności, a zatem na wyposażeniu zakładu znajdują się głównie maszyny wykorzystywane do wykonywania nagrobków i grobowców.

 

Maszyny tnące

Zadaniem maszyn tnących jest cięcie surowych bloków kamiennych na surowe płyty (ścienne, posadzkowe, stopnicowe) lub inne wyroby czy elementy kamienne. Są to wysokowydajne maszyny niezbędne przy procesie obróbki kamienia. Zaliczamy do nich: piły diamentowe wielkotarczowe. Zadaniem piły wielkotarczowej jest rozcinanie bloku kamiennego na grube płyty, formowanie bloków kamiennych, lub nadawanie surowym płytom różnych kształtów przestrzennych. Na wyposażeniu Zakładu Kamieniarskiego znajduje się piła o średnicy 2700 mm.

 

 

 

Maszyny polerująceSAMSUNG CAMERA PICTURES

Maszyny polerujące wykorzystywane są do obróbki powierzchniowej kamienia naturalnego. Obróbka powierzchniowa jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala na uzyskanie najróżniejszych faktur, a także wydobycie z kamienia określonych właściwości. W Zakładzie Kamieniarskim do tego celu wykorzystywany jest automat szlifierski. Proces szlifierski jest chłodzony przez wodę, która jest podawana przez głowice.

 

Maszyny specjalne

W posiadaniu Zakładu Kamieniarskiego jest zarówno szlifierka obrotowa, jak i wykorzystywana przy obróbce ostrzowej tokarka. Kamień ze względu na twardość i własności ścierne powoduje szybkie zużycie ostrzy narzędzi. Czynnik ten powoduje, że tą metodę można stosować jedynie do piłowania miękkich wapieni lekkich (Pinczów, Karsy). Przy piłowaniu bardziej zwartych materiałów szybkie tępienie ostrzy i brak możliwości ich ostrzenia podczas piłowania czyni tą metodę nieopłacalną. Z tego względu mechaniczna obróbka ostrzowa stosowana jest głównie do robót tokarskich (toczenie wazonów, kolumn) lub strugarskich. W tych przypadkach istnieje możliwość ostrzenia narzędzi w tracie obróbki.Tokarka jest to maszyna specjalna, na której mogą być obrabiane elementy okrągłe. Jest to czasochłonne, dlatego też element przed toczeniem należy obrabiać wstępnie.  Kamienie miękkie mogą być toczone dzięki użyciu grubych noży tokarskich. Do skał twardy stosuje się noże do spieków twardych
 

Do szlifierki obrotowej zamiast noża tokarskiego zakłada się element ścierny. Element ścierny do obróbki profilowanych słupków czy wazonów ma negatywowy kontur obrabianego przedmiotu. Jest on przyciskany do kamienia ręcznie lub poprzez uchwyt urządzenia. Do dokładnej obróbki konieczne jest częste wyrównywanie elementu ściernego.

Obróbka ręczna
 
Do obróbki ręcznej kamienia używane są różne maszyny i narzędzia. Narzędzia stosowane do obróbki ręcznej można podzielić na trzy rodzaje:

a) narzędzia do granitu (do twardych skał magmowych),
b) narzędzia do wapienia (do twardych skał osadowych),
c) narzędzia do piaskowca.

Każde narzędzie z wyżej wymienionej grupy wyrabia się z tej samej stali. Różnią się one jedynie kształtem i sposobem utwardzania w fabryce narzędzi bądź warsztacie.
Na wyposażeniu Zakładu Kamieniarskiego znajdują się takie narzędzia jak:

 
 • dłuta,OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • młoty,
 • oskard,
 • odbijak,
 • dwuząb,
 • grot,
 • brzeźniak,
 • dłuto szerokie,
 • rozłupniak,
 • strug,
 • piła ręczna,
 • dłuto krawędziowe,
 • wpustniak,
 • groszkownik,
 • pobijak,
 • cyrkiel,
 • kątownik.